Thông tin chi tiết

 

Bê tông chịu nhiệt

Tên sản phẩm

Nhiệt độ( oC)

Thành phần (%)

Al2O3

SiO­2

Bê tông chịu nhiệt CA 12

1200

25

60

Bê tông chịu nhiệt CA 13

1300

35

50

Bê tông chịu nhiệt CA 15

1500

50

40

Bê tông chịu nhiệt CA 17

1700

70

25

 

Tin tức - sự kiện

Đối tác

 • Văn phòng

  Văn phòng

 • Gạch cao nhôm

  Gạch cao nhôm

 • Hình ảnh công ty

  Hình ảnh công ty

 • Gạch samot

  Gạch samot