Thông tin chi tiết dịch vụ

Giá trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng ước thực hiện tháng 12 và 12 tháng năm 2012 giảm so với cùng kỳ năm 2011, cụ thể như sau:

Giá trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng ước thực hiện tháng 12 và 12 tháng năm 2012 giảm so với cùng kỳ năm 2011, cụ thể như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh ước thực hiện tháng 12 đạt 12.925,1 tỷ đồng, 12 tháng ước đạt 157.549,4 tỷ đồng, bằng 98,1% so kế hoạch năm và bằng 94% so với cùng kỳ năm 2011.Trong đó:

+ Giá trị xây lắp: ước thực hiện tháng 12 đạt 5.350,7 tỷ đồng, 12 tháng ước đạt 61.113,6 tỷ đồng, bằng 95,3% so kế hoạch năm và bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 2011.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT CN xi măng Việt Nam): ước thực hiện tháng 12 đạt 4.083,5 tỷ đồng, 12 tháng ước đạt 57.446,1 tỷ đồng, đạt 101,2% so kế hoạch năm và bằng 95,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong năm 2012, do tác động tiêu cực từ sự đóng băng của thị trường bất động sản, cắt giảm đầu tư công, sản lượng sản xuất và nhu cầu sử dụng các loại VLXD đều giảm đáng kể. So với cùng kỳ năm 2011, hầu hết các nhà máy đều không phát huy hết công suất, tồn kho cao…

Ước thực hiện tháng 12 sản lượng xi măng toàn ngành sản xuất đạt 4,36 triệu tấn, 12 tháng ước đạt 47,01 triệu tấn, bằng 85,5% so kế hoạch năm. Do tình hình khó khăn chung của cả nước, đặc biệt là sự trầm lắng của thị trường bất động sản, mặc dù đã vào mùa khô thuận lợi cho xây dựng nhưng sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tháng 12 vẫn tăng chậm, ước đạt 4,3 triệu tấn, 12 tháng sản lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 53,61 triệu tấn, trong đó xi măng tiêu thụ nội địa đạt 45,5 triệu tấn. 

Năm 2012, năng lực sản xuất xi măng trong nước hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ, để giảm áp lực về dư thừa công suất, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh xúc tiến tìm thị trường xuất khẩu, 12 tháng ước xuất khẩu khoảng 8,1 triệu tấn clinker và xi măng.

- Ước nhập khẩu tháng 12 năm 2012 đạt 29,8 triệu USD, 12 tháng năm 2012 ước đạt 421,8 triệu USD, bằng 99,8% so với kế hoạch năm. Nhập khẩu chủ yếu vẫn là máy móc thiết bị.

- Ước xuất khẩu tháng 12 năm 2012 đạt 13,7 triệu USD, 12 tháng năm 2012 ước đạt 187,6 triệu USD, bằng 81,7% so với kế hoạch năm.

Tin tức - sự kiện

Đối tác

 • Văn phòng

  Văn phòng

 • Gạch cao nhôm

  Gạch cao nhôm

 • Hình ảnh công ty

  Hình ảnh công ty

 • Gạch samot

  Gạch samot