Thông tin chi tiết

 

Xi măng cách nhiệt

Tên sản phẩm

Nhiệt độ( oC)

Thành phần (%)

Al2O3

SiO­2

Cemant CA – 50 X5

1300

25

40

Cement CA – 50 X6

1400

30

30

Cement CA – 50 X7

1500

40

20

Cement CA – 50 X8

1600

60

10

 

Tin tức - sự kiện

Đối tác

 • Văn phòng

  Văn phòng

 • Gạch cao nhôm

  Gạch cao nhôm

 • Hình ảnh công ty

  Hình ảnh công ty

 • Gạch samot

  Gạch samot